Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlk kez 2017 ilkbahar döneminde ve Antalya’da gerçekleşecek olan kongremizde bilimsel konuların ana başlıkları bilimsel kurul tarafından belirlendi.

Kongre öncesinde başlayan Diyabet Ekibi Kursu ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu önceki yıllardakine benzer şekilde ortak diyabet oturumlarıyla sonlanacak. Sözel bildiriler ve poster sunumları ile ÇEDD-Net çalışmalarına yer ayırdığımız kongremizde konferans, panel ve interaktif oturumlar ile katılımınızı sağlamayı amaçlıyoruz.


LookUs & Online Makale